Et hjertesukk

Vi er unndratt arbeidsmiljøloven paragraf 10. Hele kapittelet som handler om regulert arbeidstid. Greit nok