Bildene som skapte Norge

I dag ville ikke bilder av naturen blitt malt på denne forskjønnende måten. Det blir nesten regnet som litt «kitch». Vi er mer bevisste overfor naturvern og miljøspørsmål og denne forskjønningen av naturen stiller vi oss dermed mer ambivalente til. «Brudeferd i Hardanger» ble til og med brukt i en kampanje mot høyspentledninger over Hardangerfjorden for en tid tilbake. Det finnes kjente natur- og landskapsmalere også i dag, men de maler ofte naturen på en mindre fotografisk måte og gir betrakteren muligheter til å assosiere seg frem til sin personlige tolkning av hva bildet viser.