Valg og offerrollen

Kan man ta aktive valg, selv om livet går en imot?
«Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det». Et moderne uttrykk som gir meg gåsehud. Det føyer seg inn i presset om det å tenke positivt. Eller det å ville noe nok. Samtidig ser jeg det har noe for seg. Og det er her valget kommer inn.